Zaczynamy

Redakcja i korekta


Zadaniem autora jest tchnąć życie w tekst, ale żeby to życie było długie i przebiegało w zdrowiu, potrzeba jeszcze pracy redakcyjnej i korektorskiej. Wyślij mi swój tekst, a ja wydobędę z niego to, co najlepsze.

Jak będzie wyglądać nasza współpraca?


Proces redakcji i korekty Twoich tekstów przebiega według 6 następujących kroków.

1. Wyślij zapytanie i oczekuj mojej odpowiedzi w ciągu kilku godzin

Zapytaj o czas realizacji i wszystko, czego może dotyczyć nasza wspólna praca podczas redagowania i korekty tekstu. Przed wysłaniem zapytania zapoznaj się z cennikiem.

2. Po uzgodnieniu warunków wyślij mi swój tekst w formacie .doc / .docx

Przyślij mi plik ze sformatowanym tekstem:

 • font: Times New Roman,
 • rozmiar: 12,
 • interlinia: 1,5,
 • wyjustowanie,
 • odstępy pomiędzy akapitami (bez tzw. „pustych enterów”)
 • formatowanie śródtytułów (Nagłówek 1, Nagłówek 2 itd.).

Takie formatowanie pozwoli na łatwiejszą wycenę, gdyż jedna strona będzie w przybliżeniu liczyła 1800 znaków ze spacjami (podstawa w cenniku). Ponadto będzie czytelniejszy – zarówno dla mnie, jak i dla Ciebie podczas zapoznawania się ze zmianami.

Zastrzegam sobie, że na tym etapie, jeśli otrzymam tekst nieczytelny i bez wymaganego formatowania, mogę jeszcze odmówić wykonania pracy. Jeśli jednak przyślesz mi odpowiednio sformatowany tekst, na pewno się jej podejmę.

3. Redakcja

Przyszedł czas na pierwszy etap mojej właściwej pracy, czyli redakcję, która obejmuje:

 • gramatyczne i stylistyczne opracowanie tekstu,
 • wypracowanie spójności językowej,
 • zadbanie o ciąg logiczny,
 • wyłapanie niekonsekwencji,
 • sprawdzenie poprawności ortograficznej,
 • wyeliminowanie błędów gramatycznych i składniowych,
 • poprawę interpunkcji.

4. Odsyłam Ci tekst, a Ty nanosisz swoje poprawki lub sugerujesz zmiany

Odsyłam Ci tekst w dwóch kopiach:

 • z poprawkami w trybie śledzenia zmian,
 • z zaakceptowanymi zmianami.

Na tym etapie zapoznajesz się ze zmianami, które wprowadziłem do Twojego tekstu. Akceptujesz je lub sugerujesz zmiany.

5. Korekta

Teraz przyszedł czas na skupienie się na korekcie językowej, która obejmuje wychwycenie i poprawę wszelakich błędów językowych.

6. Akceptacja

Teraz masz czas na zasugerowanie ostatnich zmian. Jeśli zaakceptujesz tekst, zlecenie zostaje zakończone.

Do korekty możesz przysłać:

 • czasopisma i książki,
 • prace naukowe,
 • artykuły prasowe lub internetowe,
 • treści na strony www,
 • materiały promocyjne i marketingowe,
 • raporty i sprawozdania,
 • instrukcje obsługi i regulaminy,
 • prezentacje multimedialne.

UWAGA: Nie podejmuję się redagowania skopiowanych tekstów w celu uniknięciu plagiatu. Jest to działanie niezgodne z prawami autorskimi. Nie piszę prac dyplomowych.

Loading images...